Kara Nohut Büyüsü

Özellikle ak büyülerin yapımında gıda maddelerinin kullanımına çok sık rastlanır ve kara nohut büyüsü de bu maddelerin içinde yer almaktadır. Büyülerde sayısız uygulama yöntemi vardır ve aynı şeklide akla gelmeyecek malzemeler dahi büyü yapım aşamasında kullanılabilmektedir. İki gurupta sınıflandırılan büyüler ak büyü ve kara büyü olarak ayrılır. Art niyetlerle ve kötü amaçlarla yapılan kara büyülerin

Etkili Kara Büyüler

Kara büyüler yapılış amacına göre farklı şekillerde uygulanır ve hemen hemen bütün uygulamalar etkili kara büyüler arasında yer alır. İnsanlar bir başka insan ya da insanlara zarar vermek amacıyla kara büyü uygulamalarına yönelirler. Kara büyülerin çok istisnai durumlarda iyi niyetlerle yapılması da söz konusu olabilir fakat uygulanan insan üzerinde çok olumsuz etkiler yaratacağını bilmek gerekir.