Kara Nohut Büyüsü

Özellikle ak büyülerin yapımında gıda maddelerinin kullanımına çok sık rastlanır ve kara nohut büyüsü de bu maddelerin içinde yer almaktadır. Büyülerde sayısız uygulama yöntemi vardır ve aynı şeklide akla gelmeyecek malzemeler dahi büyü yapım aşamasında kullanılabilmektedir. İki gurupta sınıflandırılan büyüler ak büyü ve kara büyü olarak ayrılır. Art niyetlerle ve kötü amaçlarla yapılan kara büyülerin